鎖印網技術交流論壇
قایقهای کف شیشه ای کیش - 可列印版本

+- 鎖印網技術交流論壇 (http://forum.ikey.tw)
+-- 版面: 跳蚤商場 (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- 版面: 二手物品拍賣區 (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- 主題: قایقهای کف شیشه ای کیش (/showthread.php?tid=16531)قایقهای کف شیشه ای کیش - kish930 - 06-03-2018 08:49 PM

قایقهای کف شیشه ای کیش
در اطراف جزیره کیش آبهایی که وجود دارد محیطی مناسب برای رشد و زندگی انواع متنوع موجودات دریایی مانند توتیاها، مرجان ها، ماهی های تزئینی و خوراکی، ستاره دریایی خرچنگ ها و غیره می باشد. با قایقهای کف شیشه ای تماشای اعماق زیبایی آبهای جزیره کیش ممکن می شود. قايق ها مسافتی را طى کرده تا به منطقه ای كه ماهى و مرجان بیشتر می باشد برسند ، در طول عبور از مناطقه های مختلف ساحل می توانيد دیگر موجودات دريايى كف دريا و مرجانها را تماشا کنید . این قایقها در اسکله تفریحی می باشند و گشت دریایی در زمان شب را با استفاده از نور افکن را امکان پذیر کرده اند.این قایق ها نظر گردشگران تور کیش را به خور جلب کرده است.